En utmärkt arbetsplats är en lönsam arbetsplats

Arbetsplatsprovaren en validerad kartläggning av arbetsmiljön

 

Alla har rätt till en bra och attraktiv arbets­miljö! Det är en förutsättning för att trivas på jobbet och för att utföra arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Den som investerar i arbetsmiljö ser snart positiva effekter på alla nivåer i organisationen. Arbetsglädje står ofta i direkt relation till lönsamhet och är därmed lika viktigt för den anställde som för ledning och övergripande resultat.

 

Arbetsplatsprovaren är ett verktyg som hjälper dig att mäta och kartlägga såväl den fysiska som psykosociala miljön. Resultatet visar organisatoriska styrkor och svagheter ur ett medarbetarperspektiv. Arbetsplatsprovaren gör processen enkel, snabb och ger ett tydligt prioriteringsunderlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Frågorna i formulären är vetenskapligt granskade och validerade av Hunter Mabon, professor emeritus i personalekonomi vid Stockholms universitet.

 

 

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46